ფირნიშები
     
Home ძირითადი კომპანიის შესახებ

ავტორიზაცია

     

კომპანია "SMSco" გთავაზობთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნის სერვისს თქვენი კომპანიის საფირმო სახელწოდებით (BRAND NAME / SENDER ID).

ჩვენი ვებ-გვერდი საშუალებას გაძლევთ:
ž

  • გააგზავნოთ ტექსტური, მულტიმედიური, აუდიო, ციფრული, URL (ვებ-მისამართი) და სისტემური (Binary) შეტყობინებები თქვენი საფირმო სახელწოდებით ერთ ან ბევრ ნომერზე ერთდროულად;
  • შეინახოთ გაგზავნილი SMS-ების ტექსტი (Draft) შემდგომში გამოსაყენებლად;
  • შექმნათ კონტაქტების სია, ხელით ჩაწერით ან ფაილიდან ატვირთვით, დააჯგუფოთ კონტაქტები;
  • შეადგინოთ სტანდარტული ტექსტი და გააგზავნოთ სმს-ები ხელით ჩაწერილ, კონტაქტებიდან არჩეულ, ან ატვირთულ (ექსელის .CSV / .XLS) ფაილში მოცემულ ნომრებზე;
  • განსაზღვროთ შეტყობინების გაგზავნის სასურველი თარიღი და დრო (Schedule SMS);
  • მიიღოთ დეტალური ანგარიში (report) თქვენ მიერ გაგზავნილი შეტყობინებების შესახებ.
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #119ea9 #0fe971 #051663