ფირნიშები
     

ავტორიზაცია

     

SMS-ების რაოდენობა

ერთეული SMS-ის ფასი

(დღგ-ს ჩათვლით)

SMS პაკეტის ფასი

(დღგ-ს ჩათვლით)

პაკეტის გახარჯვის ვადა

5000

0,04 ლარი

200 ლარი

შეზღუდვის გარეშე

10000

0,03 ლარი

300 ლარი

შეზღუდვის გარეშე

50000

0,02 ლარი

1000 ლარი

შეზღუდვის გარეშე

100000

0,015 ლარი

1500 ლარი

შეზღუდვის გარეშე

200000

0,012 ლარი

2400 ლარი

შეზღუდვის გარეშე

300000

0,01 ლარი

3000 ლარი

შეზღუდვის გარეშე

400000

0,009 ლარი

3600 ლარი

შეზღუდვის გარეშე

500000

0,008 ლარი

4000 ლარი

შეზღუდვის გარეშე

800000

0,006 ლარი

4800 ლარი

შეზღუდვის გარეშე

1000000

0,005 ლარი

5000 ლარი

შეზღუდვის გარეშე

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #119ea9 #0fe971 #051663