ფირნიშები
     

ავტორიზაცია

     

SMS-ების რაოდენობა

ერთეული SMS-ის ფასი

(დღგ-ს ჩათვლით)

SMS პაკეტის ფასი

(დღგ-ს ჩათვლით)

პაკეტის გახარჯვის ვადა

5000

0,04 ლარი

200 ლარი

1 წელი

10000

0,03 ლარი

300 ლარი

1 წელი


50000

0,02 ლარი

1000 ლარი

1 წელი

100000

0,015 ლარი

1500 ლარი

1 წელი

200000

0,012 ლარი

2400 ლარი

1 წელი

300000

0,01 ლარი

3000 ლარი

1 წელი

400000

0,009 ლარი

3600 ლარი

1 წელი

500000

0,008 ლარი

4000 ლარი

1 წელი

800000

0,006 ლარი

4800 ლარი

1 წელი

1000000

0,005 ლარი

5000 ლარი

1 წელი

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #119ea9 #0fe971 #051663